เครื่องร่อนปุ๋ย SIVTEK VIBRO SEPARATOR และ LINEA SIVTEK ดีไหม

ปุ๋ย คือสิ่งที่ทำให้พืชผลทางการเกษตรนั้นเจริญเติบโตได้ผลผลิตเป็นที่น่าพึงพอใจของชาวเกษตรกรในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยของเราเติบโตเป็นอย่างมากในปัจจุบันและได้มีการนำเอาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเพื่อให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน กระบวนการผลิตปุ๋ยต้องอาศัยการเตรียมวัตถุดิบ เช่น การกรอง การคัดแยก การบดและการร่อน เป็นต้น เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีขนาดละเอียดเท่ากัน…

Read more