เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ IELTS

การเตรียมตัวที่ดี นำไปสู่โอกาสที่เพิ่มมากขึ้น

ใครที่กำลังเตรียมตัวในการสอบ IELTS ไม่ว่าจะเป็นเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ รวมทั้งจะใช้ในการเข้าทำงาน หรือยื่นเรื่องวีซ่าทำงานก็ตามล้วนต้องมีผลคะแนนสอบ IELTS ทั้งนั้นค่ะ วันนี้เรามีเคล็ดลับในการเตรียมตัวสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูงจากประสบการณ์จริงมาฝากเพื่อนๆ ให้ได้ลองนำไปใช้กันดูค่ะ

การสอบ  IELTS  แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ค่ะ

  1. Listening Part

เราต้องฝึกทักษะ ในการฟัง ให้คล่องค่ะ เพราะในการสอบนั้น ข้อสอบจะมี 40 ข้อ แบ่งเป็น 4 พาร์ท คือ

1) บทสนทนา ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ระหว่างคนสองคน

2) เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันและในสังคม ซึ่งเป็นการพูดคนเดียว

3) เนื้อหาด้านการศึกษาหรือการฝึกอบรมต่างๆ เป็นการสนทนาของกลุ่มคน

4) หัวข้อด้านวิชาการโดยเป็นการพูดคนเดียวใช้เวลาในการสอบนาน 30 นาที ซึ่งจะมีเวลาในการเขียนเพียง 10 นาทีเท่านั้น

โดยข้อสอบจะเริ่มจากง่ายไปยากเค้าจะให้เราฟังแค่รอบเดียวเท่านั้นค่ะ สำเนียงที่ใช้คือ  British English (BE) โดยเคล็ดลับที่ เรานำมาฝากนั้นง่ายมากเลยค่ะ ให้เพื่อนๆ ตื่นเช้ามาเปิดทีวี หรือจะเข้าเว็บไซต์ เพื่อดูข่าว BBC  แล้วหัดฟังบ่อยๆ จนคุ้นหู จากนั้นหาภาพยนตร์หรือซีรี่ส์ภาษาอังกฤษ แบบปิด Subtitle มาดูค่ะ หรืออาจจะฟังภาษาจากคลิปต่างๆ ที่เราสนใจก็ได้ค่ะ โดยขณะที่เราฟังก็ลองจับใจความดูว่า ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร จากนั้นก็ลองหาข้อสอบเก่าๆ มาลอง จับเวลาทำดู  ฝึกการเขียนคำตอบโดย ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดค่ะ เพื่อป้องกันความผิดพลาด เพราะเราไม่แน่ใจว่า จะต้องเขียนแบบไหน คำตอบจึงจะถูกต้อง และในการเขียนคำตอบนั้น ให้เพื่อนๆ เขียนคำตอบลงในกระดาษคำถามก่อนนะคะ เพราะหลังจากฟังจบ เค้าจะมีเวลา ให้เรากรอกคำตอบลงในกระดาษคำตอบ นั่นเองค่ะ

  1. Reading Part

ทดสอบทักษะการอ่าน ข้อสอบมี 40 ข้อ ซึ่งในการสอบในพาร์ทนี้ จะให้เวลาในการทำ 60 นาที แต่เราควรทำให้เสร็จภายใน 50 นาทีนะคะ เผื่อเราจะได้มีเวลาทบทวน โดยข้อสอบจะเป็นข้อสอบบทความเชิงวิชาการ และข่าวค่ะ ประมาณ 3 – 4 เรื่อง/บทความ ซึ่งลักษณะคำถามนั้น จะเป็นแบบให้เราเขียนตอบค่ะ เช่น การเรียงลำดับ การเติมคำ ในประโยค Matching True/False/Not Given หรือแบบปรนัย เราจึงควรฝึกอ่านและแปลความให้คล่องนะคะ  โดยเคล็ดลับของเราก็คือการอ่านบทความ หนังสือภาษาอังกฤษ และอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ ที่เราสนใจบ่อยๆ นั่นเองค่ะ ซึ่งจะทำให้เรา เกิดความคุ้นเคย กับภาษาทางการมากขึ้น เมื่อเราอ่านจนคล่องแล้ว ก็ท่องศัพท์ให้จำจนขึ้นใจ จากนั้น ก็มาลองฝึกทำข้อสอบดูค่ะ โดยจับเวลา ในการทำ โดยเวลาที่เราอ่านข้อสอบนั้นให้เรา อ่านคร่าว ๆ 1 รอบก่อน จับใจความของสาระเนื้อหา แล้วกลับไปอ่านคำถาม ก็จะทำให้เราได้คำตอบที่ถูกต้องค่ะ

  1. Writing Part

ทักษะด้านการเขียนนี้ จะเป็นข้อสอบแบบเขียนตอบ มีทั้งหมด 2 ข้อค่ะ ซึ่งจะมีเวลาให้ 60 นาที โดยข้อสอบ ข้อแรก จะเป็นการเขียน response ข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ค่ะ ซึ่งจะเป็นพวกตารางแสดงผล กราฟ แผนภูมิต่างๆ เราจะต้องเขียนตอบ ไม่น้อยกว่า 150 คำ และต้องใช้เวลาภายใน 20 นาที ส่วนข้อ 2 เค้าจะให้เราเขียน response ในหัวข้อทั่วไปค่ะ โดยให้เราเขียนแสดงความคิดเห็น ของตัวเองลงไป เช่น ในการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ การเสนอแนวทางแก้ปัญหา การโต้แย้งประเด็นต่างๆ จะต้องเขียนตอบไม่น้อยกว่า 250 คำ และใช้เวลาทำให้ได้ 40 นาที โดยเคล็ดลับในการทำข้อสอบพาร์ทนี้ ก็คือ ให้เราฝึกเขียนให้คล่องค่ะ โดยเราต้องเข้าไปหาข้อมูล และตัวอย่างของการเขียนที่ดีก่อน แล้วลองร่างโครงเรื่อง ที่เราต้องการจะเขียนพอคร่าวๆ เช่นในส่วนของข้อแรก ให้เราลองเขียน โดยการแปลความ การเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงของกราฟ หรือตารางต่างๆ ดู โดยจะต้องเขียนอธิบายข้อมูลให้ครบค่ะ ส่วนข้อที่ 2 ให้ลองเขียนเป็น Mind map วางแผนสิ่งที่จะเขียนลงไป แล้วจัดลำดับข้อมูลให้ครบถ้วน  เมื่อคล่องแล้ว ก็ลองจับเวลาดูค่ะ

  1. Speaking Part

ในพาร์ทนี้ขอแนะนำว่าควรฝึกฝนด้านการพูด ให้มากๆค่ะ ซึ่งข้อสอบพาร์ทนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วนค่ะ จะเรียงจากง่ายไปหายาก ส่วนแรก ใช้เวลาประมาณ 5 นาที จะเป็นการถามเรื่องเกี่ยวกับ ตัวของเราค่ะ เช่น งานอดิเรก ความชอบของเรา ส่วนที่ 2 จะเป็นการ์ดคำถาม โดยจะเป็นคำถาม ที่ต่อเนื่องกับส่วนแรก เป็นการให้เราพูดบรรยาย คำตอบจากคำถามแรก เช่น เพราะอะไรเราจึงชอบสิ่งนี้ ประทับใจอะไร อย่างไร เป็นต้น ซึ่งเค้าจะให้เราคิดคำตอบ 1 นาที และพูดประมาณ 2 นาที ส่วนที่ 3 จะเป็นการให้เราพูด แสดงความคิดเห็นค่ะ เช่น เราคิดอย่างไรกับปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที ในการพูด ซึ่งเคล็ดลับในการสอบพาร์ทนี้ เราจะต้องฝึกพูดให้บ่อย ๆ ค่ะ โดยเราต้องอัดเสียงเวลาที่เราพูดไว้ แล้วกลับมาฟังว่า ที่เราพูดนั้นมีข้อบกพร่องใดบ้าง ควรปรับปรุง และขณะที่เราทดสอบการพูดนั้น เราต้องทำใจให้สบายๆ พูดอย่างมั่นใจ ชัดถ้อยชัดคำ ไม่ต้องรีบร้อนนะคะ

เป็นอย่างไรบ้างคะกับ เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ IELTS ที่เรานำมาฝาก หลายคนอ่านแล้วอาจจะต้องร้องโอโหว่าทำไมมันยากขนาดนี้  อย่าพึ่งท้อแท้ หรือหมดกำลังใจค่ะ  เพราะปัจจุบันมีสถาบันเตรียมสอบ  IELTS หลายแห่งไว้บริการ อย่างเช่นที่   IDP Education Services Ltd. ซึ่งเป็นสถาบันติวสอบ IELTS โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปีและยังมีศูนย์สอบถึง  200 แห่งใน 45 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย รับรองเลยว่าเพื่อนๆ จะไม่เสียเวลา และเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์อย่างแน่นอน

การสอบ  IELTS ไม่อยากอย่างที่คิดค่ะ ขอเพียงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง และมีผู้เชี่ยวชาญอย่าง IDP Education Services Ltd.  คอยชี้แนะทริคดีๆ บวกกับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอแล้วล่ะก็เพื่อนๆจะต้องได้คะแนน IELTS ระดับ 7 ขึ้นไปอย่างแน่นอน ขอให้เพื่อนๆโชคดีในการสอบนะคะ

You Might Also Like