เครื่องร่อนปุ๋ย SIVTEK VIBRO SEPARATOR และ LINEA SIVTEK ดีไหม

เครื่องร่อนปุ๋ย

ปุ๋ย คือสิ่งที่ทำให้พืชผลทางการเกษตรนั้นเจริญเติบโตได้ผลผลิตเป็นที่น่าพึงพอใจของชาวเกษตรกรในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยของเราเติบโตเป็นอย่างมากในปัจจุบันและได้มีการนำเอาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเพื่อให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน กระบวนการผลิตปุ๋ยต้องอาศัยการเตรียมวัตถุดิบ เช่น การกรอง การคัดแยก การบดและการร่อน เป็นต้น เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีขนาดละเอียดเท่ากัน ช่วยให้เนื้อปุ๋ยเกาะตัวกันมีความสม่ำเสมอในขั้นตอนของการอัดเม็ดหรืออัดแท่ง เครื่องร่อนปุ๋ยเป็นนวัตกรรมทันสมัยที่มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเป็นอย่างมาก 

เครื่องร่อนปุ๋ย นอกจากช่วยคัดขนาด ร่อนกรอง แยกขนาดปุ๋ย รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ ในกระบวนการผลิตปุ๋ยแล้วก็ยังช่วยคัดแยกสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งเจือปนต่างๆ จากวัตถุดิบทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น 

เครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVTEK VIBRO SEPARATOR

เครื่องแยกขนาดระบบสั่นนี้เป็นอุปกรณ์การร่อนกรองที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดในปัจจุบัน ใช้สำหรับการคัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่นกรองและแยกขนาดของวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตปุ๋ย ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาวเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ผลิตปุ๋ยและการเกษตรที่มีการแยกขนาดของวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปัจจุบันเครื่องแยกขนาดระบบสั่นนี้มีให้เลือกตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18-84 นิ้ว รองรับความต้องการที่หลากหลายและยังรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ อีกมากมายด้วย 

เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ LINEA SIVTEK

เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่นี้เป็นเครื่องมือการร่อนกรองที่ทรงประสิทธิภาพสูง เครื่องร่อนปุ๋ยที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันสามารถใช้ในการกำจัดฝุ่นหรือสิ่งเจือปนต่างๆ ที่ปะปนมากับวัตถุดิบ ยกตัวอย่างเช่น ยูเรีย ฟอสเฟต คอปเปอร์ซัลเฟตและอื่นๆ นอกจากนั้นยังช่วยคัดแยกขนาดของวัตถุดิบให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ทำงานด้วยระบบปิดสนิท ป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศในขณะเดียวกันก็ยังป้องกันสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ไม่ให้เข้าสู่กระบวนการคัดแยกด้วย ภายใต้การทำงานแบบอัตโนมัติ รวดเร็วให้ผลผลิตสูงนี้ จึงสร้างความคุ้มค่าให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมากสามารถคัดแยกวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบสั่นแบบชั้นกรองคู่ กรองและแยกขนาดได้แม่นยำ ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้สูงสุด 

ทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่าเครื่องร่อนปุ๋ยมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดและเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตปุ๋ย เนื่องจากปุ๋ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับภาคการเกษตรเป็นอย่างมากทำให้ชาวเกษตรกรได้ผลผลิตเป็นที่น่าพึงพอใจ การที่ผู้ประกอบการติดตั้งเครื่องร่อนปุ๋ยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานช่วยประหยัดต้นทุน คุ้มค่าในระยะยาวทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงให้กับธุรกิจของตนเอง

You Might Also Like